Missie en visie

Missie

De missie van VALANS is om haar klanten te helpen zijn doelen te realiseren en bij te staan op bedrijfseconomische en fiscale vakgebieden. VALANS doet dat door dicht bij de klant te staan. Onze ambitie is daarbij om samen met de klant te zoeken naar de beste mogelijkheden voor het bedrijf en de persoon in privé.

Visie

Onze visie is om duurzaam met de klant de processen te evalueren, te verbeteren en digitaliseren. Dat doen we door oprechte interesse in de ondernemer, door de ondernemingsprocessen te kennen, maar ook door kritisch te zijn over de beperkingen die hij heeft.

Daarbij zal de menselijke factor steeds belangrijk blijven. Regelmatig contact met de klant, om te sparren, te begeleiden en te adviseren. Reële en eerlijke adviezen. Durven zeggen hoe de klant er voor staat.

Wij ontzorgen de ondernemer door de administratie te voeren en de fiscale aangiften te verzorgen. Daarbij is de kwaliteit onomstreden en vormt een fiscale optimalisatie van het geheel het uitgangspunt.