Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Valans Accountancy B.V. conform model NBA 2017 ©
Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 juni 2017 onder nummer 39/2017

Download algemene voorwaarden (PDF)